Ochrana osobných údajov

Do platnosti dňa 25.5.2018 vstúpilo nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679, ktoré nahradilo Slovenskú legislatívu (zákon č.122/2013). V súlade s článkom 13 GDPR je našou zákonnou povinnosťou informovať Vás ako spracovávame vaše osobné údaje a o vašich právach. Ide o takzvaný “ zákon GDPR“

Správca osobných údajov

Správca osobných údajov na internetovej stránke www.i4web.sk je firma I – TRADING,s.r.o., Slnečná 2289/10, 02601 Dolný Kubín, IČO: 45436631. Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, vložka 52543/L.

Rozsah spracovania

Osobné údaje spracovávame len na účely komunikácie, uzavretia zmlúv, alebo pre marketingové účely, kde si samozrejme vyžiadávame výslovný súhlas klienta. Zdroje sú priamo od klientov, zo zmlúv, z internetových formulárov, internetových portálov.

Pre obchodné účely

Ide o osobné údaje typu: meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, email, IČO, číslo účtu. Tieto údaje spracovávame pre účely zmluvy alebo vybavenie objednávky.

Pre marketingové účely

Ide o emailové adresy pri vypĺňaní internetových formulárov, objednávok, pri podpise zmlúv, kde nám poskytujete dobrovoľný súhlas zo zasielaním marketingových správ. Z týchto správ sa kedykoľvek môžete odhlásiť pri obdržaní každej správy.

Prechádzanie web stránky

Pri návšteve nášho webu zbierame (nie osobné) údaje typu: koľko času ste prehliadali web, z akého zdroja ste prišli, kde ste najča